Wat is Astrokeurmerk ?

AstroKeurmerk is een onafhankelijk keurmerk dat nastreeft om u de beste diensten te promoten die onze toets doorstaan hebben. Astrokeurmerk is opgericht door een aantal onafhankelijke experts die geen banden hebben met astrolijnen. Zij hebben een rapportagetool opgesteld dat toelaat een astrolijn of een onafhankele paragnost heel grondig door te lichten en testen. Diegenen die ons keurmerk krijgen geven u de absolute garantie op een professioneel en transparant consult. Dit zijn stuk voor stuk TOPparagnosten.

Waarom Astrokeurmerk ?

Om na te gaan of die persoon of organisatie nog steeds voldoet aan de code. Is dit niet het geval dan wordt hen het keurmerk onherroepelijk ontomen tot men terug voldoet. Alle leden werken allemaal onder hun eigen foto en naam. Hun gegevens zijn bij ons beschikbaar en kunnen overgemaakt worden naar bepaalde diensten indien er bijvoorbeeld een gerechtelijk onderzoek zou gaande zijn tegen die persoon .

Het spreekt vanzelf dat heel veel mensen bellen naar een astrolijn en jammer genoeg zijn er heel wat paragnosten die geen enkele garantie geven op kwaliteit. Er zijn dan ook heel veel aanbieders. Wat sommigen niet beseffen is dat men met levensvisies en gevoelens omgaat, dus voorzichtigheid is geboden. Astrokeurmerk stijgt boven alle aanbieders uit en geeft u de zekerheid van kwaliteit voor alle astrolijnen en paragnosten die ons keurmerk dragen.

Dankzij ons keurmerk met etische code is nu eindelijk vastgelegd en neergeschreven waaraan men moet voldoen om als kwalitatieve organisatie naar buiten te komen.

Wat wij nu bieden :

1. Een uitgebreide en objectieve screening alle kandidaten voor het keurmerk
2. Iedereen werk gegarandeerd volgens onze etische code
3. Alle klacht worden door ons behandeld met de grootste discretie
4. Ten minste jaarlijks worden alle leden herscreend om hun kwaliteit te verzekeren