Klachtenprocedure

U dient er rekening mee te houden dat iedereen die werkt ook fouten kan maken. Dit is niet aangenaam voor de klant en voor de firma zelf. Problemen kunnen natuurlijk onstaan wanneer er een misverstand ontstaat tussen de consulent en de beller. Dit kan voorkomen. Indien u desondanks toch klacht wil indienen kan dat via ons klachtenformulier.

Wij spelen de klachten door naar het betreffende lid en die start een intern onderzoek waaruit moet blijkven of de klacht gegrond is of niet. Als er twijfel ontstaat wordt de klacht beoordeeld door onze organisatie. In onze rol als bemiddelaar stellen wij oplossingen voor naar de klant en ons lid. Het probleem is pas opgelost als de klant tevreden is en/of als we kunnen aantonen dat de etische code toegepast werd.

Belangrijk is wel, dat u, als u klacht indient, steeds uw volledige naam, adres en telefoonnummer meegeeft, slechts dan kunnen we de klacht behandelen.

Klachten kunt u aanmelden via het contact formulier hier